Cookie beleid Arkel

De website van Arkel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Historie

Historie

De historie

ASV Arkel, van 1956 … of toch niet?

 

Een kleine blauw-witte historie.

De meeste mensen die begaan zijn met de voetbalsport in Arkel weten niet beter dat onze voetbalvereniging ASV Arkel in 1956 is opgericht. Er was echter al eerder sprake van een voetbalvereniging op Arkelse grond. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de vereniging al op 23 april 1928 is opgericht. Zo’n dertien jaar later zal de vereniging worden opgedoekt. Ongetwijfeld zal dit onder invloed van omstandigheden in die dagen zijn.

 

 

Boerendorp
Er is nog een ledenlijst van het seizoen 1940-1941. In deze jaren moest deze worden ingediend bij de Nederlandse Voetbalbond. De NVB. Pas later werd ze Koninklijk. Voorzitter in Arkel is in dat seizoen W. van Westrenen; secretaris P. den Adel en penningmeester W.C. de Jan. A. van Lent Jr. en M. Schouwenburg worden genoemd als commissarissen. De vereniging kent 25 leden.  Verschillende bekende namen komen op de lijst voor: Den Adel, Brandwijk, Exalto, Van Genderen, De Groot, Van Kuilenburg, Van Lent, De Stigter, Verduin. Zes leden komen uit Gorinchem, de andere negentien uit Arkel. Kerkeind, Vlietskade, Onderweg, Dam, Schotdeuren zijn de straatnamen. Arkel is nog een boerendorp, de Tweede Wereldoorlog staat nog aan het begin, de jaren ’50 en het ontstaan van het huidige Arkel zijn nog ver weg.

 

 

Commissaris Van Lent onderzoekt een doorstart
De jaren na de oorlog zochten vele voetbalminnende inwoners van Arkel hun vertier op de Gorcumse velden. Unitas en SVW speelden op hoog niveau en trokken veel toeschouwers uit de wijde omgeving. De eerdergenoemde commissaris  A. van Lent trok halverwege de jaren ’50 de stoute schoenen aan en wilde een poging wagen de vereniging nieuw leven in te blazen. Vele mensen waar onder oud-leden van de vooroorlogse vereniging werden wederom warm gemaakt. Dit resulteerde in de zomer van 1956 tot een vergadering waarin de voorzittershamer door de voormalige secretaris P. den Adel werd gehanteerd. Om de animo in het dorp te peilen werden vrijwilligers op pad gestuurd.

 

 

 

Voorzitter Baardman regelt een veld
Het resultaat was bemoedigend en dit leidde tot een oprichtingsvergadering die gehouden werd op 1 oktober 1956. Onder leiding van voorzitter Baardman werden gesprekken aangeknoopt met het gemeentebestuur. Centraal in deze gesprekken stond het vinden van een geschikte accommodatie voor de kersverse voetbalvereniging. Er werd besloten op zaterdag te gaan spelen. Het  gemeentebestuur zag de plannen helemaal zitten en vond een geschikte plaats voor de aanleg van een speelveld. Naast de bestaande spoorlijn werd grond vrij gemaakt.

 

Het bestuur besloot in te schrijven voor deelname aan de competitie van 1957. Haast was echter geboden. Er werd een noodveld aangelegd dat niet aan de gestelde afmetingen voldeed. Dit veld kon de goedkeuring van de K.N.V.B. (inclusief Koninklijk predikaat!) verdragen waardoor de vereniging ruim de tijd kreeg aan alle gestelde eisen voor een speelveld te voldoen.

 

 

 

Burgemeester Scheffer trapt af
Ondanks het harde werken werd het begin van de volgende competitie niet gehaald. De K.N.V.B. stelde zich echter coulant op en liet de vereniging eerst een aantal uitwedstrijden spelen. Er werden diverse activiteiten georganiseerd om de vereniging financieel voldoende draagkracht te geven.
Het noodveld waarop de 1e competitiewedstrijden werden gespeeld werd officieel in gebruik genomen door burgemeester J. Scheffer die met een ferme trap de aftrap verrichtte.

 

 

Zegels plakken met Persil
De eerste kleedkamers werden in bruikleen genomen. De Betondak stelde een directiekeet beschikbaar. Een houten hok met luik deed dienst als kantine. De aanleg van een echt voetbalveld bleek financieel onhaalbaar. Vele handen maakten echter licht werk en met vereende krachten werden de schouders eronder gezet. Allerlei acties zorgden voor financiële armslag waarbij zelfs het volplakken van Persil spaarkaarten het positief saldo deed oplopen. Het volgende plan was de realisatie van een kantine en nieuwe kleedkamers. Veel materiaal was afkomstig van de Betondak en de Vries Robbé. Het resultaat mocht er zijn! Vier kleedkamers, een kantine en een ruimte om te wassen gaven de vereniging alle mogelijkheden uit te groeien tot een volwassen vereniging. In het voorjaar van 1961 begon het veld op een echt veld te lijken. 

 

Het veld werd keurig onderhouden en vele mensen van 40 jaar en ouder kunnen zich wellicht herinneren hoe A. van Lent sr (de oude jr?) dagelijks op het veld was te vinden en voor een prachtig gemaaid veld zorgde. Het hoofdveld werd op 19 augustus 1961 in gebruik genomen. De openingswedstrijd werd gespeeld tussen Unitas en C.V.V. uit Rotterdam. Namen als Arie van Lent,Wout v.d. Dool, Hannes Vink, Sander van Beusekom sr en Huig van IJzeren gaven het goede voorbeeld en waren vrijwilligers waarop altijd een beroep kon worden gedaan.

 

 

Het ministerie geeft groen licht
Een belangrijke inkomstenbron waren de jaarlijkse draaiavonden in ODINA . Volle zalen en menigeen die met een levende kip, konijn of kalkoen huiswaarts keerde. Wederom werden plannen ontvouwd om de accommodatie te verbeteren. Het aantal vrijwilligers verminderde echter aanzienlijk en het bestuur bleef volhouden. Uiteindelijk gaf het ministerie groen licht. Het duurde bijna 5 jaar voordat de nieuwe accommodatie officieel geopend kon worden. 27 juni 1970 was de grote dag met o.a. een receptie en een groot feest. Vanaf dat moment groeide de vereniging gestaag. 

 

Al snel steeg het aantal leden naar boven de 300. De parkeersituatie werd onder de loep genomen. De definitieve oplossing liet nog zo’n 45 jaar op zich wachten, maar geduld is ook in de voetballerij een schone zaak. Vanaf de jaren ‘70 heeft elk bestuur er aan bijgedragen dat de accommodatie in stappen werd uitgebreid. Het duurde tot 1973 voordat er weer over de aanleg van het 3e veld werd gesproken. 

 

Maar er waren meer zaken die aandacht vroegen. Een gesprek met burgemeester en wethouders zou uitkomst moeten bieden. Halverwege de jaren 70 was er echter opnieuw onrust. Huurprijzen die omhoog schoten en bestuur en gemeente lagen met elkaar overhoop over de vraag welke eigendommen nu eigenlijk aan wie toebehoorde. Zelfs de K.N.V.B. werd om steun gevraagd.

 

 

 

Wethouder Frits de Bruijn biedt een oplossing
Het zou tot 1977 duren alvorens er een oplossend gesprek plaats vond tussen het bestuur en wethouder Frits de Bruijn die bovendien lid van de vereniging was. De huurkwestie werd opgelost en de grote wens een nieuwe kleedgelegenheid te bouwen kon met vereende krachten binnen de vereniging gerealiseerd worden. Ondertussen werden bij de BIM nieuwe lichtmasten gebouwd en kon men het 3e veld in gebruik nemen. De parkeerplaatsen werden uitgebreid en het gewenste 3e veld werd door pupillen voorzichtig bespeeld. Plannen om ook het 2e veld met een bruikbare lichtinstallatie uit te breiden lagen op tafel.

 

 

 

1979: Kampioenen!
Maar los van deze bestuurlijke perikelen zal 1979 toch vooral de boeken in gaan als het kampioensjaar van ASV Arkel. De hoofdmacht, het eerste, met legendarische spelers als Albert de Joode, de gebroeders Jaap en Kees van der Wiel, Ad Boom, Wim Maquiné, goalie Dick Pelle en onze eigen Cristiano Ronaldo avant le lettre: Arie Versluis!

 

Eind jaren 70 was het aantal vrijwilligers moeilijk te vinden. De verbouwing van de oude kleedgelegenheid liep vertraging op en de beoogde uitbreiding van de kantine en het vernieuwen van de lichtinstallatie bleven voorlopig op het verlanglijstje staan. In 1981 kwam het bestuur tot de conclusie dat het aantal vrijwilligers niet meer toereikend was om de vele werkzaamheden te volbrengen. Het onderhoud van de terreinen werd teruggeven aan de gemeente en de minder wordende financiële middelen zorgden er voor dat alle plannen vrijwel geruisloos werden uitgevoerd.

 

 

 

Licht in de duisternis
Rond 1982 kwam er wat licht in de duisternis. Plooien met o.a. de gemeente werden recht gestreken en kleine verbouwingen aan o.a. de kantine konden worden uitgevoerd. De kleedgelegenheden werden grondig gerenoveerd en ook de kantine werd uitgebreid. Een rustige periode volgde. Het aantal jeugdleden liep terug maar over het algemeen klaagde men niet. De gemeentelijke herindeling zat er aan te komen en dat betekende dat Arkel onder een nieuwe gemeente genaamd Giessenlanden zou komen te vallen. De kantine werd gemoderniseerd en een nieuwe bar werd in gebruik genomen. In de jaren die volgden werden de velden aangepakt. Een goed werkende drainage op het B-veld en het aanleggen van verlichting op het B-veld waren enorme stappen in de goede richting.

 

De subsidiepot raakte echter leger en dat betekende eind jaren 80 dat de zelfwerkzaamheid diende toe te nemen. Begin jaren 90 werd het hoofdveld snel uitgebreid met reclameborden. De gemeentelijke overheid legde met ingang van januari 1992 de volle verantwoordelijkheid voor het onderhoud neer bij de verenigingen. De nieuw geïnstalleerde onderhoudscommissie had geen reden tot klagen. Door vele vrijwilligers werd veel werk gedaan. Verbouwingen aan de kantine en aangrenzende gebouwen werden in fases uitgevoerd. De kantine werd het eerst aangepakt en de resultaten waren al snel zichtbaar.

 

 

 

Heroïsch drieluik tegen Strijen
Voor velen zal uit deze periode nog het heroïsche drieluik tegen de vv Strijen in het geheugen gegrift staan. Terwijl Nederland een paar weken later Europees Kampioen zou worden, vochten beide verenigingen de strijd uit om promotie naar de derde klasse. Een beslissingswedstrijd op de Sliedrechtse velden moest Arkel de roem brengen. Honderden supporters reisden mee. Maar het was uiteindelijk Strijen dat wist te promoveren en aan een ongekende triomftocht door de verschilende klassen begon. Vooral Arkel bleef het bij een zoete herinnering. 

 

Op 19 november 1993 werd de vergrote kantine officieel geopend. Men was ervan overtuigd dat met deze kantine een belangrijk fundament voor de toekomst was gelegd. Weinig grote verbouwingen meer, maar met gedegen onderhoud de vereniging op een hoog peil houden. Dat is gelukt en een ieder die hieraan meegewerkt heeft, verdient een groot compliment.

 

 

 

Teus Jakobs dwingt opnieuw promotie af
Er braken rustige tijden aan op Sportpark Schoonzigt. De vereniging floreerde en op sportief gebied was er sprake van hoogte en dieptepunten. Tot tweemaal toe werd er promotie afgedwongen via de na-competitie. Beide keren volgde een jaar later de degradatie. Arkel wist tot 2014 drie keer te promoveren, alleen in 1979 met een kampioenschap, en keerde steeds na één seizoen weer terug naar het laagste niveau. Maar aan het einde van het seizoen 2013-2014 werd onder leiding van oud-spits en trainer sinds 2011-2012 Teus Jakobs opnieuw promotie afgedwongen. Waar het seizoen dramatisch begon, werd het bekroond met promotie en wat nooit eerder gelukte, werd volbracht in 2014-2015: ASV Arkel handhaafde zich in de derde klasse! 

 

De accommodatie kreeg in deze jaren een nieuwe boost. In 2008 besloot het bestuur met instemming van de Algemene ledenvergadering tot uitbreiding van het aantal kleedkamers met twee en koos men voor de aanbouw van een zogenaamde multifunctionele ruimte. Deze ruimte kennen we tegenwoordig als ‘het Glazen Huis’: een moderne verzorgingsruimte met erboven een luxe ontvangstruimte voor gasten en leden. 

 

 

 

Op weg naar het 75-jarig bestaan. 
Wie de geschiedenis terugleest, ziet dat de ontwikkelingen bij ASV Arkel stap voor stap gaan. De laatste grote stap in de 60-jarige historie is de volledige verzelfstandiging van de gemeente Giessenlanden en de bijpassende bruidsschat die van de vereniging een gefortuneerde club maakt. De leden stemden halverwege 2016 in met de aanleg van een kunstgrasveld. Ook de kantine kan zich opmaken voor revisie.  Mocht het allemaal realiseerbaar zijn, dan lijkt het erop dat ASV Arkel zich bij haar 75-jarig bestaan in 2018 (de eerste dertien jaar worden meegeteld bij deze berekening) zich mag verheugen in een schitterende accommodatie.

Football is coming home! After 39 years!
In Engeland moet men er al sinds 1966 op wachten: een nieuwe wereldtitel. Maar in Arkel duurde het uiteindelijk toch ook 39 jaar: een nieuw kampioenschap. Na een valse start in september 2017 (2 gespeeld 0 punten) werd er niet meer verloren in het seizoen 2017-2018. Op 19 mei werd in een rechtstreeks duel met de nummer 2 van de competitie, het Gorinchemse Unitas, de titel binnengehaald. ASV Arkel, wederom kampioen!

ASV Arkel, samen zijn we de club! Een club om van te houden! 63 jaar jong! Vitaal en nog lang niet toe aan pensionering!
ASV Arkel pakt tweede titel op rij (seizoen 2018 - 2019)

ASV Arkel heeft historie geschreven met het tweede kampioenschap op rij en promotie naar de tweede klasse, een niveau waarop de club nooit eerder actief was.

Op een bomvol sportpark Molenburg kregen de vele toeschouwers meer dan waar voor hun geld. Gastheer SVW streed voor de laatste kans op deelname aan de nacompetitie en deed dat met volle overgave. ASV Arkel kon zich een kleine nederlaag permitteren om kampioen te worden. Maar toen er in Kinderdijk bij de nummer 2 De Zwerver aan de lopende band werd gescoord en ASV Arkel tegen een 2-1 achterstand aankeek, waren er toch vele benauwde gezichten. Uiteindelijk wist ASV Arkel de wedstrijd te winnen met 2-3.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!